Általános Szerződési Feltételek – Csilka ÁSZF

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a hu üzlet-és szolgáltatáskereső weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) Semsei Krisztián István (3980 Sátoraljaújhely, Bajza u. 9.), mint a Weboldal üzemeltetője, mint szolgáltató és a weboldal felhasználói között fennálló jogviszony feltételeit rendezi.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatónkat (link: https://csilka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) és amennyiben kérdése merül fel, keressen minket az itt megjelölt elérhetőségeinken.

 1. A Weboldalon történő böngészéssel, a regisztrációval, a Felhasználó jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF és a fenti linken megjelölt kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.
 2. Weboldal alapadatai:

Az üzemeltető Szolgáltató neve (a továbbiakban „Szolgáltató”):

Semsei Krisztián István
Címe: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u. 9.
E-mail címe: hello@csilka.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Blaze Arts Kft.
Cégjegyzékszáma: 03-09-109150
Adószáma: 12539833-2-03
Székhely címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
E-mail címe: admin@forpsi.hu
Telefonos elérhetősége: (+36) 76 550 174

Felhasználónak minősül a vállalkozásának adatait hirdetés céljából feltöltő személy (törvényes képviselő: pl. ügyvezető); a vállalkozást véleményező személy, a vállalkozásokat ajánló és Új kategóriákat ajánló személy, illetve aki a Weboldalon működő blog bejegyzésekhez hozzászól, valamint a Weboldalon kizárólag böngésző személyek is (továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

Szolgáltató és Felhasználó együttesen a továbbiakban: „Felek”.

 1. A csilka.hu Weboldal szolgáltatásának célja, hogy a vállalkozást, szolgáltatót kereső Felhasználó gyorsan, egyszerűen megtalálhassa az általa keresett szolgáltatókat, kereskedőket, vállalkozásokat a keresés helyének közvetlen közelében (helymeghatározás), valamint a kereső Felhasználó által megadott további feltételeknek megfelelően. A Weboldal további fontos célja, hogy a szolgáltatásaikat, termékeiket, vállalkozásukat hirdetni kívánó Felhasználók hirdetési felületként használhassák a Weboldalt az igénybe vehető Hirdetési csomagok valamelyikének kiválasztásával és a hirdető felület vállalkozás adataival történő feltöltésével (továbbiakban: „Szolgáltatás”).
 2. A Felhasználó által, a vállalkozások-, receptek-, és cikkek feltöltéséhez, valamint a vélemények írásához és a blog bejegyzésekhez történő hozzászólásokhoz regisztráció szükséges. A Felhasználó a Weboldal használatához a „Belépés” gombra kattintva regisztrálhat név, e-mail cím és jelszó megadásával.
 3. A Felhasználó az adott kategóriába saját maga töltheti fel a vállalkozásokat, recepteket, cikkeket, ezáltal közzé téve a többi Felhasználó előtt a kedvenc helyeit, bevált receptjeit.
 4. A Weboldalon az Új Kategóriák ajánlása, valamint a vállalkozás ajánlása regisztrációt nem igényel. A Szolgáltatás részeként a jelen Weboldalon keresztül a szolgáltatásokat vagy termékeket kínáló vállalkozás tulajdonosa Felhasználóként hirdetési, illetve reklámfelületként veheti igénybe a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A vállalkozást bemutató hirdetés részei (az űrlapon kitöltendő): a vállalkozás adatai, leírása (pl. fizetési lehetőségek, nyitvatartás, szolgáltatás- vagy termékkategóriák), fényképek, logó (ábra), link, térkép.
 5. Felhasználó felelőssége: Felhasználó kizárólagosan felelős az általa feltöltött hirdetések tartalmáért, a hirdetésben közzétett adatokért, információkért, ezek valódiságáért, helyességéért és pontosságáért, jogszabályoknak való megfelelőségéért; valamint a hirdetések bármely részére történő kattintással elért bármely honlap, a hirdetett termékek értékesítésének, szolgáltatásnyújtás jogszabályoknak való megfelelőségéért. A Weboldalon megjelenített hirdetések nem lehetnek jogszabályba, illetve jó erkölcsbe ütközőek, nem sérthetnek személységi jogokat, szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, illetve más személyek jogos érdekeit. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak a Weboldalon megjelenő valamennyi hozzászólásra, véleményre is.
 6. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal törölni a hirdetést, amennyiben a közzététel tartalma jogszabályt sért, így különösen, ha személyiségi jogot, szerzői jogot, szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat, más személyek jogait vagy jogos érdekét, üzleti titkot sért vagy közérdekbe ütközik. Az előbbiek szerint jogsértő hozzászólások és vélemények szintén törlésre kerülnek.
 7. Szolgáltató bármikor módosíthatja olyan mértékben a Szolgáltatás jellemzőit, részleteit, amely mértékben az a Szolgáltató által a Honlaphoz használt műszaki specifikációk, irányelvek értelmében szükséges. A módosításokból eredő vitákat Felek törekednek békés úton rendezni.
 8. Szolgáltató a csilka.hu weboldalon, valamint a Felhasználó hirdetési felületén keletkezett hibákért nem vállal felelősséget az alábbi esetben: az Internet egyéb szereplői, felhasznált szoftverei által okozott hibák, fennakadások, különösen, amennyiben e szoftverek készítői is kizárják felelősségüket.
 9. Szolgáltató minden felelősséget kizár a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos bármely magatartásával esetlegesen harmadik személyeknek vagy Szolgáltatónak okozott károkért, valamint a vis major miatti (pl. szerverek meghibásodása, üzemzavar) késedelmes vagy hibás teljesítésért.
 10. Amennyiben Felhasználó hibát észlel a Weboldallal kapcsolatban, kérjük, haladéktalanul jelentse be Szolgáltató részére.
 11. Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja Szolgáltatót, illetve annak képviselőit, amennyiben Felhasználó felelősségi körében felmerült okból harmadik személyek Szolgáltatóval szemben igénnyel lépnek fel.
 12. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et módosítani a módosítást követő időre vonatkozóan azzal, , hogy a módosítások a közzététel időpontjától kezdődően irányadók, visszaható hatályuk nincsen.
 13. A Felek jogviszonyára a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) irányadók.
Várjon még egy kicsit!

Bocsánat!

Ha már az oldalunkon járt, iratkozzon fel hírlevelünkre, az új üzletekért, receptekért! Hetente maximum 1 szer zavarjuk a gluténmentes újdonságainkkal, és persze bármikor leiratkozhat róla.